Temp Tracer

Temp Tracer

Temp Tracer giúp bạn có thể ghi lại nhiệt độ xung quanh ở bất cứ đâu. Máy cập nhật nhiệt độ thời gian thực để bạn có thể theo dõi và phân tích với chất lượng cao nhất. Công cụ đo lường này cũng có chức năng như một bộ ghi dữ liệu trong vận chuyển. Nó ghi lại cụ thể các thông tin như ngày, khoảng thời gian, giai đoạn, nhiệt độ được ghi lại và độ trì hoãn. Với thiết bị này, bạn có thể đo nhiệt độ ngay cả khi xảy ra một trường hợp bất khả kháng.

  • Thuận tiện và dễ sử dụng
  • Chính xác và hiệu quả
  • Tái sử dụng và thân thiện với môi trường
  • Không gian lưu trữ lớn
  • Linh hoạt và đa năng
  • Tuổi thọ sử dụng dài 2 tháng
  • Kiểu nhãn linh hoạt

Temp Tracer Product Brochure: Download

Enquire About Product