Thiết Bị Chỉ Báo Độ Ẩm (Humidity Indicators)

Thiết Bị Chỉ Báo Độ Ẩm còn được gọi là chỉ báo độ ẩm tương đối, chỉ báo độ ẩm RH, chỉ báo độ ẩm hoặc đĩa thay đổi màu sắc, nó cho phép bạn theo dõi mức độ ẩm bên trong các thùng chứa bao bì hoặc các vỏ bọc khác.

Thiết Bị Chỉ Báo Độ Ẩm của Stream Peak có thể tái sử dụng và có thể đảo ngược, không chỉ vậy, nó còn cung cấp cho bạn chỉ báo trực quan về mức độ ẩm tương đối.