Giắc Cắm Điện Tử Chỉ Báo Độ Ẩm (Electronic Humidity Indicator Plugs)

Giắc Cắm Điện Tử Chỉ Báo Độ Ẩm (Electronic Humidity Indicator Plugs)

Giắc Cắm Điện Tử Chỉ Báo Độ Ẩm là sự kết hợp của cả cảm biến độ ẩm và nhiệt độ với tuổi thọ pin 5 năm, chỉ báo độ ẩm điện tử này cung cấp màn hình kỹ thuật số đọc độ ẩm tương đối, nhiệt độ môi trường và điểm sương – nhiệt độ sẽ xảy ra ngưng tụ. Đầu đọc độ ẩm điện tử của Stream Peak được gắn trong vỏ IP67 mạnh mẽ với công tắc bấm màng để kích hoạt ba số đọc được trình bày theo trình tự.

Người dùng có thể dễ dàng lựa chọn các tính năng tùy chọn cũng như điều chỉnh thiết bị!

* Điểm sương có thể được sử dụng làm tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng để chỉ định hiệu suất vận hành cho các hệ thống này.

  • Tuổi thọ pin hoạt động khoảng 5 năm
  • Màn hình chỉ báo độ ẩm tương đối tích hợp điểm sương
  • Tính năng tùy chọn chế độ dễ dàng
  • ERhi, Chỉ số độ ẩm tương đối theo chế độ 1/8
  • ERhi, Chỉ số độ ẩm tương đối theo chế độ M36x2
  • ERhi, màn hình chỉ báo độ ẩm tương đối mới

Enquire About Product