Bộ Chỉ Báo Độ Nghiêng Sản Phẩm Vận Chuyển (Shipping Tilt Indicators)

Bộ Chỉ Báo Độ Nghiêng Sản Phẩm Vận Chuyển được gắn trên các gói hàng phải duy trì ở vị trí thẳng đứng. Nếu gói hàng có độ nghiêng không được chấp nhận, thiết bị phát hiện nghiêng sẽ báo hiệu. Việc này sẽ đóng vai trò là bằng chứng cho hành vi xử lý sai sản phẩm trong quá trình vận chuyển.

  • TiltWatch Plus
    Bộ Chỉ Báo Độ Nghiêng Sản Phẩm Vận Chuyển được gắn trên các gói hàng phải duy trì ở vị...
  • ShockWatch Tiltwatch XTR
    Bộ Chỉ Báo Độ Nghiêng Sản Phẩm Vận Chuyển được gắn trên các gói hàng phải duy trì ở vị...