Blood Temp 10

Blood Temp 10

Blood Temp 10 theo dõi chính xác nhiệt độ của Túi máu trong quá trình bảo quản và vận chuyển.

Chỉ báo nhiệt độ Blood Temp 10 là một đảm bảo chất lượng đơn giản cho nhiệt độ máu, theo dõi chính xác nhiệt độ của Túi máu trong quá trình bảo quản và vận chuyển. Nếu nhiệt độ vi phạm 10 ° C, chỉ báo nhiệt độ sẽ cảnh báo trực quan xử lý.
Báo động là không thể đảo ngược, ngăn chặn giả mạo, và dễ sử dụng. Không yêu cầu xử lý đặc biệt trước khi sử dụng, chỉ báo Blood Temp ổn định và có thể được lưu trữ ở nhiệt độ phòng.

Chỉ báo nhiệt độ Blood Temp tuân thủ tất cả các yêu cầu của FDA và AABB: FDA CFR600. 1 5 (a) để theo dõi nhiệt độ máu. FDA 510(k) #BK150289.

  • Bằng chứng không thể đảo ngược
  • Hiệu quả chi phí
  • Dễ giải thích
  • Hỗ trợ tuân thủ các nguyên tắc quy định

Blood Temp 10 Product Brochure: Download

Enquire About Product