ColdMark

ColdMark

ColdMark là nhãn nhiệt độ giảm dần sử dụng một lần để theo dõi và kích hoạt báo động hình ảnh khi các sản phẩm tiếp xúc với nhiệt độ thấp

Đây là nhãn nhiệt độ giảm dần sử dụng một lần, theo dõi và kích hoạt báo động trực quan khi sản phẩm tiếp xúc với nhiệt độ thấp không thể chấp nhận được. Khi nhiệt độ xuống dưới ngưỡng xác định trước, chỉ báo ColdMark chống giả mạo sẽ chuyển từ màu trong suốt sang màu tím.

Nhiệt độ có sẵn:

 • -3°C / 26°F
 • 0°C / 32°F
 • 2°C / 36°F
 • 5°C / 41°F
 • 10°C / 50°F
 • Cung cấp bằng chứng không thể đảo ngược của việc tiếp xúc với các điều kiện nhiệt độ không thể chấp nhận
 • Cung cấp giải pháp hiệu quả chi phí cho giám sát dặm cuối
 • Cho phép dễ dàng chấp nhận / từ chối các quyết định được đưa ra
 • Hỗ trợ xác minh tính đầy đủ của bao bì chuỗi lạnh
 • Hỗ trợ tuân thủ các nguyên tắc quy định
Độ chính xác nhiệt độ: +/- 1 độ c
Thời gian kích hoạt: 30 phút hoặc ít hơn
Điều kiện bảo quản: Bảo quản sản phẩm trên nhiệt độ kích hoạt, lên tới 43 độ C
Thời hạn sử dụng: Hai năm kể từ ngày bán

Nhiệt độ có sẵn:

 • -3°C / 26°F
 • 0°C / 32°F
 • 2°C / 36°F
 • 5°C / 41°F
 • 10°C / 50°F

ColdMark Product Brochure: Download

Enquire About Product