WarmMark Duo

WarmMark Duo

WarmMark Duo là một chỉ báo nhạy cảm với nhiệt độ dùng một lần, hiệu quả về mặt chi phí, theo dõi nhiệt độ trong quá trình vận chuyển và lưu trữ. Nó hiển thị một cảnh báo trực quan khi hàng hóa đã tiếp xúc với nhiệt độ cao không thể chấp nhận được, với thời gian tiếp xúc có thể quan sát được từ cửa sổ chỉ báo.

Nhãn dán có thể được gắn trực tiếp lên sản phẩm của bạn hoặc bao bì của chúng để đưa ra bằng chứng trực quan về việc tiếp xúc với các mức nhiệt độ không được chấp nhận, khiến bạn phải kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Ứng dụng: có thể được gắn trực tiếp lên sản phẩm hoặc bao bì để đưa ra bằng chứng trực quan về việc tiếp xúc với các mức nhiệt độ không được chấp nhận, nhắc bạn phải kiểm tra chất lượng sản phẩm

Tính năng sản phẩm:

  • Chỉ báo thời gian / nhiệt độ ngưỡng kép
  • Field-Armable với tab kéo

WarmMark Product Brochure: Download

Enquire About Product