Bao thư đựng chứng từ (Packaging List Envelope)

Bao thư đựng chứng từ (Packaging List Envelope)

Bao thư đựng chứng từ linh hoạt, không thấm nước này có chức năng bảo vệ các tài liệu kèm theo khỏi bị hư hại trong quá trình vận chuyển. 

Sản phẩm không thấm nước và được trang bị một lớp lót tự dính, giúp người dùng đựng các tài liệu cần thiết trong quá trình vận chuyển khỏi bị hư hại do nước và giúp nhận dạng sản phẩm dễ dàng.

  • Ngăn chặn tài liệu khỏi bị ướt và hư hỏng 
  • Đi kèm với lớp lót tự dính để dính trên tất cả các bề mặt 
Kích cỡ  Bao bì mỗi thùng 
5.5” (O) x 10” 140 mm (O) x 260 mm 1000 chiếc 
7” (O) x 5.5” 180 mm (O) x 140 mm 1000 chiếc 
7” (O) x 10.5” 185 mm (O) x 270 mm 1000 chiếc 
9.5” (O) x 13” 240 mm (O) x 334 mm 500 chiếc 
10” (O) x 5.5” 260 mm (O) x 140 mm 1000 chiếc 

Enquire About Product