Túi Poly Mailer (Poly Mailers)

Túi Poly Mailer (Poly Mailers)

Túi Poly Mailer chủ yếu được sử dụng cho mục đích gửi thư và giao hàng.  Sử dụng Túi Poly Mailer giúp duy trì tính toàn vẹn của sản phẩm, và đựng tất cả các mặt hàng với nhau. Túi gửi thử giúp cho tất cả các mặt hàng nguyên vẹn trong suốt quá trình vận chuyển, cũng như tạo thành một gói kín. Chúng có thể được tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn về kích thước, chất liệu và màu sắc. 

  • có thể niêm phong
  • duy trì tính toàn vẹn của sản phẩm

Enquire About Product