Túi Chống Tĩnh Điện (Static Shielding Bags)

Túi Chống Tĩnh Điện (Static Shielding Bags)

Túi Chống Tĩnh Điện giúp bảo vệ các linh kiện điện tử bên trong khỏi phóng tĩnh điện (ESD). 

Túi Chống Tĩnh Điện (còn được gọi là Túi chống ESD, Túi kim loại) được sử dụng để đóng gói và bảo vệ các linh kiện điện tử khỏi phóng tĩnh điện (ESD).  Nó tạo ra một lớp cách điện xung quanh sản phẩm bên trong, để bảo vệ sản phẩm khỏi điện trường. 

Túi Chống Tĩnh Điện thường được sử dụng trong việc đóng gói các linh kiện điện tử nhạy cảm, như bảng mạch in, mạch tích hợp, ổ cứng, v.v. 

Thành phần và các lớp của Túi Chống Tĩnh Điện có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn! 

  • Bảo vệ sản phẩm khỏi điện từ trường 
  • Thích hợp để đóng gói các thành phần điện nhạy cảm 
  • Tùy chỉnh 

Enquire About Product