Lá Nhôm Gia Cố (Reinforced Aluminium Foil)

Lá Nhôm Gia Cố (Reinforced Aluminium Foil)

Lá Lá Nhôm Gia Cố thường được sử dụng làm chất cách nhiệt cho hàng hóa và lô hàng.  Sản phẩm này thường được sử dụng làm chất cách nhiệt cho hàng hóa và lô hàng. Chất liệu của nó rất hữu ích trong việc giữ cho phòng mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. 

  • Thermal insulator for cargos and shipment
  • Its material is useful in keeping the rooms cool in summer and warm in winter

Enquire About Product