Băng Dính OPP (OPP Tape)

Băng Dính OPP (OPP Tape)

Băng Dính OPP có độ dính cao đảm bảo các gói hàng của bạn được niêm phong đúng cách, trong suốt quá trình vận chuyển và lưu trữ. 

Băng Dính OPP là băng thường được sử dụng để niêm phong hộp và bao bì. Băng dính có độ bám dính cao này với màng polypropylen định hướng hai chiều (BOPP) và là một chất bám dính tuyệt vời trên bề mặt và có độ bám chắc chắn. Những đặc điểm này rất cần thiết vì gói hàng được niêm phong đúng cách sẽ đảm bảo rằng không có mặt hàng nào bị rơi ra hoặc gói hàng bị vỡ. 

  • Độ bám dính tuyệt vời trên bề mặt 
  • Kẹp chắc chắn 

Enquire About Product