Retail & Consumer

Đối với ngành bán lẻ và sản phẩm tiêu dùng, Stream Peak cung cấp nhiều sản phẩm đa dạng để đáp ứng mọi nhu cầu khác nhau của bạn từ giá để hàng đến túi đóng gói. Chúng tôi mong muốn duy trì và đảm bảo chất lượng sản phẩm của bạn và tối đa hóa năng suất.

  • KỆ (Shelves)
    Các kệ chất lượng cao và nặng có khả năng chịu được khối lượng lớn và lý tưởng cho việc...
  • TẤM DOLLIES (Dollies Cart & Hand Truck)
    Những tấm dollies chính hãng chất lượng cao có khả năng chịu được tải trọng cao và được thiết kế...