KỆ (Shelves)

Các kệ chất lượng cao và nặng có khả năng chịu được khối lượng lớn và lý tưởng cho việc lưu trữ thương mại (ví dụ: kho lạnh và kho trưng bày) và nhà (ví dụ: nhà để xe, phòng giặt ủi, văn phòng và nhà xưởng). Những kệ này cũng được trang bị các tính năng điều chỉnh khác nhau và trở thành một lựa chọn phù hợp như việc lưu trữ thương mại.