BỘ GIÁ TREO TƯỜNG (Wall Shelving Sink Kit)

BỘ GIÁ TREO TƯỜNG (Wall Shelving Sink Kit)

Để tối ưu hóa khả năng lưu trữ trên hệ thống kệ treo tường tự do, người dùng có thể gắn bộ lưới lưới chìm nặng này. Được NSF phê duyệt, bộ bồn rửa bằng thép sơn tĩnh điện này được cung cấp với lưới treo trên bồn rửa, giá đỡ bình cà phê (để sấy khô), giỏ đựng dụng cụ, giá treo lưỡi, hộp đựng rác và ngăn chia.

  • Kích thước: 48”W x 24” H x 6”D
  • Trung bình:  55 lbs

Wall Shelving Sink Kit Product Brochure: Download

Enquire About Product