Bao Bì Xốp Hơi (Bubble Wrap Packaging)

Bao Bì Xốp Hơi (Bubble Wrap Packaging)

Bao Bì Xốp Hơi (còn được gọi là cuộn bong bóng) là một trong những bao bì bảo vệ phổ biến nhất được sử dụng làm đệm, để bảo vệ các sản phẩm dễ vỡ khỏi bị hư hại do tác động. Đơn giản chỉ cần bọc sản phẩm với Bao Bì Xốp Hơi chứa đầy không khí hướng vào bên trong để giữ sản phẩm đúng vị trí.

Bao Bì Xốp Hơi có phương pháp bảo vệ tối ưu nhất là bọc sản phẩm bằng các bong bóng xung quanh và bảo vệ bằng băng keo.

  • Lý tưởng như một tấm đệm để ngăn ngừa thiệt hại tác động đến sản phẩm
  • Hiệu quả chi phí

Enquire About Product