Đóng Gói Đạng Hạt Foam (Packing Peanuts)

Đóng Gói Đạng Hạt Foam (Packing Peanuts)

Bọt Polychip, còn được biết đến là hạt bọt, hạt đóng gói hoặc hạt polychip là một bao bì rời, và vật liệu đệm ngăn ngừa tác động trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Được đóng gói chặt chẽ, bọt polychip xen kẽ tạo thành một lớp rào bảo vệ hiệu quả hàng hóa của bạn.

Các ứng dụng: Được cho vào gói để đệm hàng hóa khỏi bị tác động

Tính năng sản phẩm:

  • Lý tưởng như một tấm đệm để ngăn ngừa thiệt hại tác động đến sản phẩm
  • Hiệu quả chi phí

Enquire About Product