Đĩa Khuếch Tán VCI (VCI Emitter Disks)

Đĩa Khuếch Tán VCI (VCI Emitter Disks)

Đĩa Khuếch Tán VCI giải phóng các phân tử VCI, bám vào bề mặt của thiết bị và bảo vệ khỏi bị ăn mòn hoặc rỉ sét. Là sản phẩm lý tưởng cho các thiết bị mà dầu và sơn không thể bảo vệ bề mặt, Đĩa Khuếch Tán VCI có thể bảo vệ kim loại tới hai năm trong môi trường kín. Khi không cần bảo vệ, các phân tử hợp chất VCI sẽ tự tiêu mà không để lại bất kỳ dư lượng nào khi tiếp xúc với không khí, tiết kiệm thời gian tẩy rửa.

Đĩa Khuếch Tán VCI cung cấp sự bảo vệ vượt trội khi so với các phương pháp bảo vệ khác; bởi vì các phân tử hợp chất VCI được lan truyền thông qua khuếch tán, chúng bao phủ và bảo vệ từng inch của thiết bị, trong khi sơn hoặc bôi dầu có thể bỏ lỡ các khu vực khó tiếp cận. Nhờ vào thuộc tính đa công dụng vì kích thước nhỏ gọn và đơn giản, sản phẩm có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp và thường được sử dụng để bảo vệ các thiết bị điện tử như khoang động cơ và các hộp điện. Đĩa Khuếch Tán VCI phải được sử dụng trong các khu vực kín không có luồng không khí mạnh và sử dụng với nhiều loại khác nhau (Viên, Gói, Bọt & Mảnh).

Tính năng sản phẩm:

  • Giảm khả năng mất điện
  • Không ảnh hưởng đến bề mặt thiết bị
  • Dễ dàng sử dụng
  • Chi phí hiệu quả
  • Giảm nhu cầu kiểm tra & thực hiện lại

Ứng dụng:

  • Dán viên giải phóng VCI lên bề mặt kim loại
  • Phải được sử dụng trong khu vực kín không có luồng không khí mạnh

Enquire About Product