Gói VCI (VCI Packets)

Gói VCI (VCI Packets)

Gói VCI bảo vệ lâu dài cho các thiết bị được làm từ đa kim loại trong quá trình vận chuyển và lưu trữ. Các gói sản phẩm này chống lại sự ăn mòn bằng cách bảo vệ lâu dài cho các bộ phận sử dụng đa kim loại trong quá trình vận chuyển. Chúng cũng được đặt trong khu vực khép kín như hộp, tủ, túi, thùng hoặc phong bì. Hơn nữa, chúng còn bền và không dễ dàng đâm thủng hoặc rách.

Enquire About Product