VCI Paper Ferrous

VCI Paper Ferrous

Giấy VCI (Ferro-Galv) bảo vệ toàn diện cho kim loại mạ kẽm và kim loại màu trong quá trình lưu trữ và vận chuyển. Loại giấy này có hai kiểu mẫu là Ferro-Galv 40FG và Ferro-Galv 60FG.

Enquire About Product