Tối Ưu Hóa Pin (Total Trax Battery Optimisation)

Tối Ưu Hóa Pin (Total Trax Battery Optimisation)

Tối Ưu Hóa Pin có thể được sử dụng để theo dõi và báo cáo trạng thái và tình trạng pin cho các nhà quản lý Đội tàu và Nhà kho. Quá trình này giúp giảm chi phí vận hành, cải thiện tuổi thọ và việc sử dụng pin, đáp ứng các mục tiêu kinh doanh và cải thiện lợi nhuận của bạn. Sản phẩm cũng giúp tối đa hóa tuổi thọ và vòng đời pin , giảm chi phí sạc pin và tối đa hóa việc sử dụng pin. Sản phẩm liên kết dữ liệu sử dụng pin trong thời gian thực với các phương tiện và người vận hành cá nhân

Chức năng thứ nhất : Tối đa hóa tuổi thọ và vòng đời pin

BXOptimize can có thể tác động tích cực đến chi phí vốn bằng cách:

 • Giảm chu kỳ sạc và sạc thừa
 • Giảm hiện tượng ngắt sạc quá sớm
 • Giảm sạc quá mức
 • Xác định lý do tại sao dung lượng pin xe tải cạn kiệt rất nhanh.
 • Xác định vấn đềngười vận hành không xử lý pin cẩn thận
 • Xác định pin đang sử dụng hoặc sử dụng quá mức
 • Phân tích hiệu suất pin
 • Cung cấp dữ liệu mà có thể được sử dụng để phân tích chi phí / lợi ích và phát triển KPI

Chức năng thứ hai: Giảm chi phí sạc pin

BXOptimize cung cấp sự hiểu biết có giá trị bằng cách:

 • Theo dõi số lần sạc, thời gian sạc và năng lượng pin thường xuyên để xác định các khu vực cần cải thiện
 • Tính chi phí của amp / giờ
 • Lập kế hoạch sạc pin để giảm thiểu chi phí và cải thiện tối ưu hóa đội tàu

Chức năng thứ ba: Tối đa hóa việc sử dụng pin

BXOptimize có thể cải thiện tích cực việc sạc pin bằng cách:

 • Phân biệt pin với tỷ lệ sử dụng thấp
 • Tối ưu hóa thời gian sạc
 • Lập kế hoạch sạc pin để giảm thiểu chi phí và cải thiện tối ưu hóa đội tàu

Enquire About Product