Theo Dõi Công Việc (Total Trax Job Tracking)

Theo Dõi Công Việc (Total Trax Job Tracking)

Theo Dõi Công Việc giúp cải thiện khả năng quản lý lao động và năng suất hoạt động. Bạn có thể tùy chỉnh hệ thống để đáp ứng nhu cầu kinh doanh. Với hệ thống này, bạn thậm chí có thể xây dựng các kết nối mới giữa các công ty và hoạt động để phối hợp thực hiện tốt hơn với nhà cung cấp và khách hàng. Thiết bị cũng đem đến những lợi thế cạnh tranh và giúp xác định các cơ hội thành công cho doanh nghiệp.

1) Cải thiện tầm nhìn trong toàn bộ quá trình hoạt động

Hệ thống đóng vai trò hỗ trợ tăng cường khả năng giám sát công việc, tính toán thời gian thực hiện, thời gian di chuyển để phân tích chi phí lao động liên quan đến từng công việc. Ngoài ra, người sử dụng có thể nắm bắt được quá trình sử dụng tài nguyên và tổng chi phí của một công việc, từ đó có thể cải thiện nguồn tài nguyên, nâng cao khả năng lập kế hoạch và giảm lãng phí trong hoạt động.

2) Cải thiện khả năng lập Kế hoạch, Tính thời gian và Dự toán

Để cải thiện quy trình hoạt động, bạn có thể tùy chỉnh hệ thống giám sát công việc nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bản thân. Thiết bị giúp phân tích các bước đi và áp dụng dữ liệu phù hợp với hoạt động. Hơn nữa, thông qua hệ thống, bạn hoàn tòan có thể tận dụng các liên kết giữa các hoạt động, bên trong và bên ngoài, xây dựng các kết nối mới và phối hợp hoạt động tốt hơn với khách hàng và nhà cung cấp.

3) Nâng cao tầm nhìn vào hoạt động trong quá khứ và hiện tại

Việc đầu tư vào các dịch vụ giám sát công việc của TotalTrax giúp người sử dụng có được lợi thế cạnh tranh theo những phương pháp mới để vượt trội hơn so với đối thủ. Thiết bị không chỉ hỗ trợ xác định các hoạt động độc đáo theo công nghệ hiện đại mà vẫn tiết kiệm chi phí, tạo ra lợi ích đáng kể cho doanh nghiệp mà còn đem đến các cơ hội hoạt động hợp lý thông qua phối hợp với các nhà cung cấp và nhà phân phối.

Enquire About Product