Dịch Vụ Định Vị (Total Trax Location Services)

Dịch Vụ Định Vị (Total Trax Location Services)

Các dịch vụ định vị được phát triển mạnh mẽ nhằm hỗ trợ các nhà quản lý về an toàn, nhà kho và trưởng tàu trong việc thu thập và xử lý thông tin về phương tiện vận hành của họ. Các tiện ích này cũng có thể giúp họ xác định xu hướng, đưa ra các tuyến di chuyển, quan sát chuyển động của các kiện hàng và thiết lập các tiêu chuẩn cho tốc độ phương tiện, đường đi và các tính toán khác. Người sử dụng dịch vụ này không chỉ có được những hiểu biết đáng kể để đạt được các mục tiêu bảo vệ, sử dụng và bảo trì thiết bị tốt hơn mà còn đạt năng suất vận hành an toàn cao hơn cũng như tận hưởng các tính năng hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu quản lý kho của họ.

Cấp độ 1: LXBASE

Chức năng định vị cơ bản:

 • Thích hợp cho các công ty có nhà máy nhỏ hoặc không có vị trí cố định cho phương tiện di chuyển.
 • Kết nối Wi-Fi
 • Xác định được hiện tượng gần sát quá mức của phương tiện trong một phạm vi khi có sự cố xảy ra.
 • Khả năng chia sẻ định vị

Cấp độ 2: LXRANGE

Chức năng định vị trung cấp:

 • Thích hợp cho các công ty có nhà máy vừa và lớn mà cần giám sát các vị trí gần.
 • Hệ thống cảnh báo người điều khiển phương tiện trong bán kính 50 bước chân.
 • Giải pháp báo cáo linh hoạt

Khả năng lập bản đồ định vị:

 1. Hiển thị bản đồ trực tiếp cho vị trí của một phương tiện
 2. Đưa ra bản đồ sự cố cho vị trí của tai nạn
 3. Yêu cầu cài đặt các điểm truy cập bổ sung

Cấp độ 3: LXOPTICAL

Chức năng định vị cấp cao:

 • Thích hợp cho các công ty có cơ sở hạ tầng lớn đòi hỏi độ chính xác cao
 • Hệ thống cảnh báo cho người điều khiển phương tiện trong phạm vi chính xác 1 bước chân.
 • Báo cáo linh hoạt – phân tích các hiện tượng vi phạm tốc độ, dừng đỗ và vị trí sự cố xảy ra.
 • Quản lý hàng rào địa lý và nhà kho
 • Cần thêm phần cứng VX (VX71 và OPM)
 • Có thể bổ sung các tem thời gian, vị trí cho hầu hết các sự cố xảy ra

Khả năng lập bản đồ định vị:

 1. Hiển thị bản đồ trực tiếp về dữ liệu của phương tiện
 2. Đưa ra bản đồ sự cố cho vị trí của tai nạn.

Enquire About Product