Hộp Lưỡi Dao Thay Thế Easy-Cut 5000/6000 (Easy-Cut 5000/6000 Blades)

Hộp Lưỡi Dao Thay Thế Easy-Cut 5000/6000 (Easy-Cut 5000/6000 Blades)

Hộp Lưỡi Dao Thay Thế Easy-Cut 5000/6000 là một sản phẩm cần thiết để giú p bạn tránh tình trạng bị hỏng hay dao bị cùn trong quá trình sử dụng.

  • Phù hợp với Easy-Cut 5000 & 6000
  • Bền bỉ
  • Kích thước: 2.875”L x 1.875”D x 1.875”H
  • Trọng lượng đơn vị: 4 oz

Enquire About Product