1. Home
  2. Bộ Ghi Dữ Liệu Tác Động (Impact Data Loggers)

Bộ ghi dữ liệu tác động theo dõi và theo dõi tình trạng của hàng hóa. Các thiết bị này ghi lại cường độ chấn động xảy ra trong quá trình vận chuyển, vận chuyển và xử lý, cải thiện đáng kể độ chính xác của việc vận chuyển và theo dõi hàng hóa.

Với khả năng xác định chính xác các vị trí xử lý sai trong thời gian thực, những thiết bị ghi nhật ký này cho phép thực hiện các biện pháp khắc phục nhanh chóng, giúp giảm thiệt hại, giảm chi phí và quy trình yêu cầu bồi thường từ bảo hiểm suôn sẻ hơn, trong trường hợp mất mát hoặc xử lý sai. Thông tin chi tiết theo thời gian thực mà các trình ghi nhật ký này cung cấp giúp giảm thiểu thiệt hại tiềm ẩn và hợp lý hóa quy trình yêu cầu bảo hiểm.

Khả năng đo lường tiên tiến, theo dõi thời gian thực và cài đặt đơn giản khiến thiết bị này trở nên đặc biệt cần thiết trong việc tối ưu hóa các phương pháp đóng gói. Bộ ghi nhật ký rất bền và chắc chắn, có thể chịu được nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Phần mềm phân tích và trực quan hóa dữ liệu dễ sử dụng với các máy ghi này giúp nâng cao hơn nữa độ an toàn của sản phẩm, tinh chỉnh thiết kế bao bì, quản lý chi phí hiệu quả và duy trì sự hài lòng cao của khách hàng.