1. Home
  2. Túi Đệm Khí Dạng Ống (Air Tube Packaging)

Túi đệm khí ống là một chất độn khoảng trống có thể bơm hơi nhằm bảo vệ các sản phẩm khỏi bị hư hại do va chạm. Những chiếc đệm này tạo ra một khối chắn và thanh giằng bên trong gói hàng, hạn chế hiệu quả sự di chuyển của sản phẩm trong quá trình vận chuyển.

Được trang bị các lỗ dễ xé, giải pháp đóng gói bơm hơi này giúp tách ra khỏi các ống chứa đầy không khí một cách dễ dàng và nhanh chóng. Tính năng này cho phép tùy chỉnh lớp đệm trong bao bì để bảo vệ tối ưu cho các sản phẩm được đóng gói. Cấu trúc nhẹ của đệm khí dạng ống góp phần giảm lãng phí vật liệu và giảm chi phí đóng gói.

Để quản lý lưu trữ hiệu quả trong kho hoặc cơ sở đóng gói, túi đệm khí ống chỉ được bơm căng tại thời điểm sử dụng. Những vật liệu đệm nhỏ gọn này giúp bảo vệ hữu hiệu khi bọc quanh sản phẩm bên trong bao bì của chúng. Chúng tôi cung cấp túi đệm khí ống với nhiều loại vật liệu để đáp ứng nhiều nhu cầu và thông số kỹ thuật đóng gói khác nhau.