1. Home
  2. Bao Bì Chuỗi Lạnh (Cold Chain Packaging)

Duy trì tính toàn vẹn của các sản phẩm nhạy cảm với nhiệt độ trong quá trình vận chuyển là rất quan trọng, vì ngay cả những thay đổi nhỏ về nhiệt độ cũng có thể ảnh hưởng xấu đến chất lượng và tình trạng của chúng. Bao bì dây chuyền lạnh đóng một vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng, mang lại sự bảo vệ chắc chắn và đảm bảo duy trì chất lượng sản phẩm trong quá trình vận chuyển.

Các giải pháp dây chuyền lạnh toàn diện của chúng tôi được thiết kế đặc biệt để phục vụ các mặt hàng dễ hỏng, dược phẩm và các sản phẩm khác yêu cầu kiểm soát nhiệt độ nghiêm ngặt để duy trì tính toàn vẹn của chúng trong quá trình vận chuyển. Chúng tôi đã thử nghiệm các vật liệu cách nhiệt của mình để duy trì nhiệt độ bên trong một cách nhất quán, bảo vệ hiệu quả hàng hoá khỏi sự thay đổi nhiệt độ bên ngoài. Gói gel đá của chúng tôi mang lại sự đảm bảo ổn định nhiệt độ nâng cao khi sử dụng. Sự kết hợp này đảm bảo sản phẩm đến nơi trong tình trạng tối ưu, bảo vệ khỏi rủi ro do biến động nhiệt độ.