Máy Sấy Nội Tuyến Molecular Sieve với chi phí thấp cung cấp khả năng lưu lượng cao cho các ứng dụng áp suất thấp. Có sẵn ba kích cỡ: 500 gram, 1000 gram và 2000 gram.

In-Line Dryer Molecular Sieve Product Brochure: Download