1. Home
  2. Chất Chống Rỉ VCI (Volatile Corrosion Inhibitors)

Chất chống rỉ (VCI) là các hợp chất hóa học bảo vệ bề mặt kim loại khỏi bị ăn mòn. Tùy thuộc vào tính dễ bay hơi của chúng, các hợp chất này có thể bay hơi hoặc thăng hoa và thấm vào không khí trong một không gian kín. Trong không gian hạn chế, chẳng hạn như bao bì hoặc thùng chứa, VCI phát ra hơi tạo thành lớp phủ bảo vệ trên bề mặt kim loại.

Lớp phủ bảo vệ do VCI tạo ra bám vào bề mặt kim loại và cản trở các quá trình dẫn đến ăn mòn. Lớp màng này hoạt động như một rào cản, cản trở độ ẩm, oxy và các yếu tố ăn mòn khác tiếp xúc với kim loại và ngăn chặn quá trình oxy hóa. Dựa trên nghiên cứu, VCI có thể tạo ra lớp chắn hiệu quả trên bề mặt của hầu hết các kim loại, bao gồm nhôm, sắt và thép.

Chúng tôi cung cấp nhiều loại VCI cho các ứng dụng đóng gói kim loại đa dạng từ dòng bảo vệ ngắn hạn vài tuần tới những loại có khả năng bảo vệ trong vài năm. VCI của chúng tôi được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm sản xuất, vận chuyển và lưu trữ, cũng như bảo quản các bộ phận, linh kiện và thiết bị kim loại trong thời gian lưu trữ và vận chuyển.