1. Home
  2. Hệ Thống Quản Lý Đội Xe (Fleet Management System)

Các giải pháp quản lý đội xe của chúng tôi cung cấp một nền tảng toàn diện để giám sát, ghi lại và theo dõi công việc của người vận hành cũng như phương tiện. Các thiết bị an toàn xe nâng này được thiết kế để hợp lý hóa việc quản lý và bảo trì tài sản, nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực, đồng thời giảm chi phí vận hành một cách hiệu quả. Ngoài ra, bộ giải pháp an toàn xe nâng của chúng tôi tích hợp liền mạch với hệ thống quản lý đội xe, mang đến cách tiếp cận toàn diện để quản lý và giám sát, giúp đơn giản hóa và tối ưu hoá quy trình hoạt động.