1. Home
  2. Nhãn Cảnh Báo Tác Động (Shipping Impact Indicators)

Nhãn cảnh báo tác động giúp theo dõi nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của sốc và tác động đến các sản phẩm trong quá trình vận chuyển. Các nhãn này giúp đánh giá chính xác mức độ tác động, tạo điều kiện cho việc bảo vệ hàng hóa trong khâu hậu cần, bao gồm các chuyển động của container nội bộ hoặc xử lý sai. 

Với thiết kế chống giả mạo và thân thiện với người dùng, rất dễ cài đặt các nhãn cảnh báo chuyển động và đảm bảo giám sát chính xác. Chúng tôi cung cấp nhiều giải pháp đo tác động vận chuyển, bao gồm nhãn dán đồng hồ sốc, các chỉ số linh hoạt và ống sốc. Các nhãn cảnh báo này là công cụ bảo vệ các sản phẩm trong hành trình vận chuyển và đảm bảo điều kiện tối ưu của chúng.