1. Home
  2. Bao Bì Đóng Gói Thực Phẩm (Food Packaging)

Hiểu được tầm quan trọng sống còn của tính bền vững, chúng tôi cung cấp các loại bao bì đóng gói được làm từ nguồn tài nguyên tái tạo. Các giải pháp đóng gói thực phẩm của chúng tôi giảm thiểu tác động đến môi trường mà không ảnh hưởng đến chất lượng bảo vệ thiết yếu.

Hơn nữa, chúng tôi cung cấp các giải pháp có thể tùy chỉnh cho các nhu cầu cụ thể và yêu cầu đóng gói độc đáo. Các giải pháp đóng gói đa dạng của chúng tôi đảm bảo rằng thực phẩm vẫn tươi, an toàn và hấp dẫn về mặt thị giác. Hạng mục bao bì đóng gói của chúng tôi rất đa dạng, bao gồm chất hấp thụ ethylene cải tiến, chất hấp thụ oxy hiệu quả và các tùy chọn đóng gói bảo vệ linh hoạt, linh hoạt.