1. Home
  2. Nhãn Phát Hiện (Packaging Indicators)

Nhãn phát hiện đảm bảo việc vận chuyển và bảo quản sản phẩm một cách an toàn. Các chỉ số này cung cấp hình ảnh trực quan về các điều kiện bên ngoài có thể ảnh hưởng đến hàng hóa trong quá trình lưu kho, vận chuyển hoặc các hoạt động xử lý khác.

Được thiết kế dễ đọc hiểu, các nhãn này cho phép người dùng nhanh chóng xác định mọi điều kiện bất lợi có thể ảnh hưởng đến sản phẩm. Nhãn phát hiện của chúng tôi có thể được sử dụng cùng với bao bì sản phẩm để theo dõi các điều kiện bên ngoài cụ thể như nhiệt độ, độ ẩm, sốc hoặc va đập và độ nghiêng. Bằng cách theo dõi các chỉ số này, thiệt hại và tổn thất tiềm ẩn trong quá trình hậu cần và lưu kho có thể giảm đáng kể.

Ngoài ra, nhãn phát hiện vai trò như lời nhắc nhở các nhà vận chuyển xử lý sản phẩm một cách cẩn thận, đồng thời chỉ rõ trong trường hợp xử lý sai. Chúng giúp giảm thời gian kiểm tra của khách hàng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý các khiếu nại về hư hỏng sản phẩm. Chúng tôi cung cấp nhiều loại chỉ số đóng gói được phát triển để giám sát và bảo vệ các tài sản có giá trị trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Nhãn phát hiện của chúng tôi được thiết kế để kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm, phát hiện sốc và theo dõi độ nghiêng.