1. Home
  2. Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ và Độ Ẩm (Temperature and Humidity Data Loggers)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm theo dõi điều kiện môi trường xung quanh hàng hóa trong quá trình vận chuyển và bảo quản. Các thiết bị này liên tục giám sát và duy trì cài đặt môi trường tối ưu, ngăn ngừa thiệt hại tiềm ẩn bằng cách phát hiện kịp thời những thay đổi đáng kể.

Chúng tôi cung cấp nhiều loại máy ghi dữ liệu phù hợp với các yêu cầu khác nhau, đảm bảo giám sát chính xá nhiệt độ và độ ẩm. Được trang bị khả năng tạo báo cáo toàn diện và trực quan, máy ghi nhật ký của chúng tôi cũng có cảm biến đáng tin cậy, vận hành dễ dàng, lưu trữ dữ liệu rộng rãi và khả năng giám sát theo thời gian thực.