1. Home
  2. Hệ Thống Thanh Lọc Tăng Cường Nitơ (NEPS)

Nitơ, một loại khí không cháy, đặc biệt hiệu quả trong việc thay thế các loại khí dễ cháy. Khi nitơ được đưa vào thiết bị, nó thay thế sự hiện diện của oxy và hydro, thiết lập một môi trường khí quyển ổn định hơn.

Việc sử dụng khí khô và nitơ đảm bảo hiệu suất của thiết bị điện tử, quang học, hệ thống laser điện áp cao hoặc các thiết bị khác đòi hỏi sấy khí và ức chế oxy. Các hệ thống xả nitơ và khí khô sẽ cải thiện quá trình xả, loại bỏ khí ẩm bất lợi và cung cấp các chức năng khác nhau để điều chỉnh độ ẩm.