Máy hút ẩm này được xếp hạng cho áp suất tối đa 20 psi. Nó chứa silica gel và có bộ lọc đầu ra 25 micron (danh định). Không khí đầu vào phải sạch và không có nước lỏng.

Một ống PVC dài 1,5m và ống chèn sẽ được cung cấp cùng với máy hút ẩm. Nó cũng có thể nạp lại và kết nối thay thế có sẵn nếu được yêu cầu.

60g-to-300g-Indicating-Silica-Gel-Filled-In-Line-Desiccators-Brochure-Final: Download