1. Home
  2. An Toàn Cho Xe Nâng (Forklift Safety)

Hệ thống an toàn xe nâng của chúng tôi được thiết kế để phát hiện người đi bộ trong thời gian thực. Nó kết hợp một báo động cảm biến tiệm cận hoạt động bằng cách sử dụng từ trường tần số thấp. Trường này tạo ra một vùng bảo vệ xung quanh xe nâng, cảnh báo ngay cho người vận hành khi có người đi bộ đi vào khu vực này.

Cảnh báo kịp thời từ hệ thống của chúng tôi cho phép người vận hành xe nâng thực hiện các hành động phòng ngừa nhanh chóng, giảm đáng kể nguy cơ tai nạn lao động. Công nghệ đặc biệt có lợi ở những khu vực nơi máy móc hoạt động gần nơi thường xuyên có người đi bộ qua lại như nhà máy sản xuất, nhà kho, bến cảng và bến tàu. Với hệ thống của chúng tôi sẽ nâng cao đáng kể an toàn lao động trên công trường.