1. Home
  2. Đệm Chèn Thùng (Void Fillers)

Đệm Chèn Thùng là vật liệu đóng gói đặt một cách chiến lược trong bao bì của sản phẩm để tăng cường hỗ trợ và hạn chế sự di chuyển ngang của sản phẩm trong xe moóc, toa tàu và container vận chuyển.

Đệm Chèn Thùng của chúng tôi giúp cân bằng giữa tính linh hoạt và sức mạnh. Những vật liệu đóng gói này, thường được biết đến với độ tin cậy, chắc chắn, đặc tính nhẹ và dễ sử dụng, có hiệu quả trong việc cố định sản phẩm ở nhiều loại hộp đựng và bao bì khác nhau, bao gồm túi, hộp các tông và thùng carton.

Chúng tôi cung cấp nhiều loại Đệm Chèn Thùng như chất độn dạng sóng, màng bọc bong bóng, đệm hơi, túi xốp, bao bì xốp, bao bì giấy, xốp poly chip và nhiều tùy chọn khác. Chúng có nhiều loại và kích cỡ khác nhau, đáp ứng nhiều yêu cầu đóng gói và nhiều ngành công nghiệp khác nhau.