1. Home
  2. Chỉ Báo Độ Ẩm (Humidity Indicators)

Các chỉ báo độ ẩm rất cần thiết để theo dõi độ ẩm trong không gian kín, bảo vệ khỏi những hư hỏng liên quan đến độ ẩm. Chúng tôi cung cấp các tùy chọn giám sát linh hoạt và có thể đảo ngược như thẻ chỉ báo độ ẩm (HIC), thiết bị điện tử và cơ khí cũng như phích cắm độ ẩm.

Pin cung cấp năng lượng cho các chỉ báo điện tử cho phép theo dõi độ ẩm liên tục theo thời gian thực. Để có một lựa chọn tiết kiệm chi phí hơn, phích cắm chỉ báo độ ẩm cung cấp màn hình thay đổi màu đơn giản, kích hoạt khi đạt đến ngưỡng độ ẩm cụ thể.

Chúng tôi cung cấp các công cụ đo độ ẩm có phạm vi độ ẩm rộng, từ 5% đến 95%, mang lại hình ảnh chính xác về mức độ ẩm ở bất kỳ khu vực kín nào. Thiết kế chỉ báo thân thiện với môi trường, không chứa coban dichloride. Có thể được sử dụng chỉ báo độ ẩm cùng với chất hút ẩm để có giải pháp kiểm soát độ ẩm toàn diện.