1. Home
  2. Bộ Phát Tán Chất Chống Rỉ Sét (VCI Emitters)

Volatile Corrosion Inhibitors Emitters giải phóng hơi trong môi trường kín để bảo vệ bề mặt kim loại khỏi bị ăn mòn. Bộ phát tán VCI thiết lập lớp phủ bảo vệ trên bề mặt kim loại, ngăn chặn sự ăn mòn ban đầu do độ ẩm, oxy và các yếu tố môi trường thuận lợi khác. Hơi hoặc khí phát ra từ Volatile Corrosion Inhibitors Emitters khuếch tán qua khu vực kín và bao bọc các bề mặt kim loại bằng một lớp phân tử làm chất ức chế ăn mòn.

Chúng tôi cung cấp nhiều dạng Volatile Corrosion Inhibitors Emitters, chẳng hạn như viên nang, chip, đĩa và gói. Ứng dụng và hiệu suất tổng thể của chúng tuỳ thuộc vào một số yếu tố chính, bao gồm kích thước của không gian kín, tính chất của kim loại cần được bảo vệ, mức độ ẩm phổ biến và thời gian bảo vệ cần thiết. Volatile Corrosion Inhibitors Emitters của chúng tôi cũng được sử dụng trong các cơ sở công nghiệp, sản xuất và lưu trữ, nơi các thành phần hoặc sản phẩm kim loại cần được bảo vệ chống ăn mòn trong quá trình lưu trữ và vận chuyển.