1. Home
  2. Nhãn Chỉ Báo Nhiệt Độ (Temperature Indicator Labels)

Nhãn chỉ báo nhiệt độ hiệu quả để giám sát và duy trì phạm vi nhiệt độ lý tưởng cho hàng hóa nhạy cảm với nhiệt độ. Chúng hoạt động độc lập với các nguồn năng lượng bên ngoài và cung cấp một cảnh báo trực quan rõ ràng trong quá trình sai lệch nhiệt độ.

Các nhãn này đi kèm với một thiết kế tự dính và được đặt trong một vỏ chịu nhiệt, làm cho chúng bền và hiệu quả về chi phí. Chúng có thể chỉ ra nhiệt độ cụ thể hoặc thay đổi phù hợp để đáp ứng các yêu cầu khác nhau. Có sẵn cho cả kịch bản nhiệt độ tăng và giảm, các nhãn này đảm bảo giám sát nhiệt độ tối ưu trong suốt các giai đoạn lưu trữ và vận chuyển.

Chúng tôi cung cấp đa dạng lựaa chọn bao gồm các nhãn chỉ báo nhiệt độ đảo ngược và không thể đảo ngược, phục vụ cho một loạt các nhu cầu. Ngoài ra, các nhãn này được thiết kế để chống giả mạo, cung cấp giám sát nhiệt độ đáng tin cậy và nhất quán trong suốt chuỗi cung ứng. Tính năng này đảm bảo tính toàn vẹn của các nhãn đọc, cung cấp hướng dẫn chính xác để xử lý và lưu trữ hàng hóa nhạy cảm một cách an toàn.