VAN XẢ KHÍ (Breather Valves)

Tại Stream Peak, chúng tôi cung cấp nhiều loại van xả khí chất lượng cho các loại thùng chứa và mục đích khác nhau, tất cả đều đảm bảo và bảo vệ thùng chứa khỏi bị vỡ hoặc nổ bằng cách giải phóng các túi khí.