Thiết Bị Chỉ Báo Độ Ẩm Kết Hợp Van Xả (Combined Indicators & Relief Valves)

Thiết Bị Chỉ Báo Độ Ẩm Kết Hợp Van Xả (Combined Indicators & Relief Valves)

Thiết Bị Chỉ Báo Độ Ẩm Kết Hợp Van Xả được thiết kế cho những nơi có không gian hạn chế, phích cắm chỉ báo độ ẩm này được kết hợp với van xả, chỉ cần một lỗ để lắp vào thiết bị hoặc thùng chứa. Vì chỉ báo này có thể đảo ngược, giấy cảm biến sẽ chuyển từ màu xanh sang màu hồng khi độ ẩm tăng và trở lại màu xanh khi nó trở lại bình thường. Sản phẩm này cũng có sẵn trong vỏ nhựa hoặc kim loại.

  • Xóa cửa sổ để quan sát và theo dõi sự thay đổi độ ẩm
  • Dấu hiệu thay đổi màu sắc đặc biệt
  • Tùy chọn đảo ngược và không thể đảo ngược
  • Có sẵn trong vỏ nhựa hoặc kim loại
  • Đơn vị chỉ số giảm áp và độ ẩm
  • M24 Chỉ số giảm áp suất và chỉ số độ ẩm

Enquire About Product