MÁY HÚT ẨM FLUSH MOUNTING PIPELINE (Flush Mounting Pipeline Desiccator)

MÁY HÚT ẨM FLUSH MOUNTING PIPELINE (Flush Mounting Pipeline Desiccator)

Máy Hút Ẩm Flush Mounting Pipeline được thiết kế đặc biệt để ghép phẳng thành hình cong đơn cho các ứng dụng quân sự. Nó kết hợp với một chỉ báo độ ẩm để thông báo trực quan cho người dùng để thay thế chất hút ẩm khi cần thiết. Chất hút ẩm có thể được thay thế thông qua van phụ ở phía sau.

  • Máy hút ẩm Molecular Sieves Filled In-Line 60g đến 200g
  • Máy hút ẩm Indicating Silica Gel Filled In-Line 60g đến 300g
  • Máy sấy Molecular Sieves & Silica Gel In-Line 1Kg (Áp suất làm việc 100 PSI)
  • Máy sấy nội tuyến

Flush Mounting Pipeline Desiccators Product Brochure: Download

Enquire About Product