1KG SÀNG PHÂN TỬ & HẠT HÚT ẨM GEL SILICA (1Kg Molecular Sieves & Silica Gel In-Line Dryer)

1KG SÀNG PHÂN TỬ & HẠT HÚT ẨM GEL SILICA (1Kg Molecular Sieves & Silica Gel In-Line Dryer)

Với áp suất làm việc lên tới 100 PSI, máy sấy treo tường này có thể được cung cấp với bất kỳ phụ kiện nào phù hợp với nhu cầu của bạn. Nó cung cấp tốc độ dòng chảy từ 25 đến 100 lít mỗi phút, tùy thuộc vào biến thể và quá trình lọc cần thiết theo tiêu chuẩn là 25 micron. Một loạt các phương tiện sấy có sẵn và tất cả các đơn vị có hạt thay đổi màu sắc cho biết khi áp dụng đạt đến mức tối đa.

  • Nominal Desiccant Content: 1KG
  • Operating temp: 100 PSI max
  • Proof pressure : 200 PSI max
  • Nominal outlet filtration : 25 micron

In-Line Dryer BLD8438-01-04 Product Brochure: Download

Enquire About Product