Chất Hút Ẩm Lượng Lớn (Bulk Desiccants)

Một vật liệu hấp thụ được sử dụng để hấp thụ độ ẩm, chất lỏng và khí trong môi trường xung quanh, do đó giữ cho sản phẩm không bị hư hại.

Hạt hút ẩm này thường có sẵn trong các vật liệu khác nhau. Bao bì gói Humi Dri có thể được làm từ giấy, Tyvek, nhựa trong, giấy DL, giấy KF, Packtex, giấy cứng, Heatlon, giấy kraft, túi khâu và vải chống rách (TP).

Các sản phẩm hút ẩm có thể có nhiều dạng:

  • Thùng thiếc
  • Thùng cạc-tông
  • Thùng sợi
  • Chai nhựa