Clip Shockwatch (ShockWatch Clip)

Clip Shockwatch (ShockWatch Clip)

Clip Shockwatch là thiết bị chống giả, chuyển sang màu đỏ để cảnh báo xử lý sai. Đây là một bộ chỉ báo tác động chống giả, chuyển sang màu đỏ khi xảy ra va chạm. Điều này cho thấy sự cần thiết phải kiểm tra ngay lập tức.  Mặc dù ộ Chỉ Báo Tác Động ShockWatch Tube có thể được tích hợp trực tiếp vào thiết kế của sản phẩm nhưng mà Clip Shockwatch và Multi-G cung cấp ống trong vỏ tiện lợi để gắn cảm biến va chạm trực tiếp.

  • Cung cấp bằng chứng không thể chối cãi của việc xử  sai 
  • Hoạt động như một biện pháp ngăn chặn trực quan đối với xử  không đúng cách 
  • Thúc đẩy giải trình trách nhiệm cho tất cả các xử  sản phẩm 
  • Khẳng định tính hiệu quả của bao  
  • Kẹp:  Đơn và đôi
  • Kẹp đơn bao gồm một ống ShockWatch và cung cấp khả năng phát hiện gần 360 độ.
  • Bộ Chỉ Báo Tác Động ShockWatch đôi bao gồm hai ống ShockWatch, cung cấp khả năng phát hiện 360 độ.
  • Các kẹp có thể được nhúng hoặc gắn vào bên ngoài của sản phẩm.

ShockWatch Clip Product Brochure: Download

Enquire About Product