Túi Nhựa Polyethylene (Polyethylene (PE) Bags)

Túi Nhựa Polyethylene (Polyethylene (PE) Bags)

Túi Nhựa Polyethylene có thể tùy chỉnh có nhiều kích cỡ khác nhau, cho các ứng dụng khác nhau. 

Tại Stream Peak, chúng tôi cung cấp cả túi khóa PE và Zip với các kích cỡ tùy chỉnh cho ứng dụng khác nhau. Hãy tham khảo ý kiến với các chuyên gia của chúng tôi ngay, để tìm hiểu thêm về các sản phẩm. 

  • Kích thước tùy chỉnh 
  • Cường độ ánh sáng 

Enquire About Product