Màng Căng (Stretch Film)

Màng Căng (Stretch Film)

Màng căng là một loại nhựa có độ co giãn cao, có khả năng giữ tải cao và khả năng chống đâm thủng. Màng căng bằng nhựa sẽ ngăn nước, hơi ẩm và bụi tiếp cận với bưu kiện hoặc sản phẩm, và nó cũng làm giảm nguy cơ làm giả trong quá trình vận chuyển. 

 • Không thấm nước 
 • Chống bụi 

Màng căng cuộn tay (LLDPE) 2 ″ lõi:

 • Kích thước : 500mm(W) x 277m (L) x 18mics(T)
 • Trọng lượng tịnh xấp xỉ:  2,30kg, Tổng trọng lượng xấp xỉ: : 2,7kg
 • Đóng gói: 6 cuộn / ctn

Màng căng cuộn tay (LLDPE) 2 ″ lõi:

 • Kích thước : 500mm(W) x 282m (L) x 20mics(T)
 • Trọng lượng tịnh xấp xỉ:  2.60kg, 2,60kg, Tổng trọng lượng xấp xỉ:3,0kg
 • Đóng gói:  6 cuộn / ctn

Màng căng cuộn tay (LLDPE) 2 ″ lõi:

 • Kích thước 500mm(W) x 198m(L) x 23mics(T)
 • Trọng lượng tịnh xấp xỉ:2,10kg, Tổng trọng lượng xấp xỉ: 2,5kg
 • Đóng gói: 6 cuộn / ctn

Màng căng cuộn máy (LLDPE) 3 ″ lõi:

 • Kích thước : 500mm(W) x 1402m(L) x 20mics(T)
 • Trọng lượng tịnh xấp xỉ: : 12.90 kgs    12,90 kg Trọng lượng gộp xấp xỉ: 14.10 kgs
 • Đóng gói: 1 cuộn / ctn

Màng căng cuộn máy(LLDPE) 3 ″ lõi:

 • Kích thước : 500mm(W) x 2020m(L) x 17mics(T)
 • Trọng lượng tịnh xấp xỉ:  15,80 kg Trọng lượng gộp xấp xỉ:  17.00 kgs
 • Đóng gói: 1 cuộn / ctn

Màng căng cuộn máy (LLDPE) 3 ″ lõi:

 • Kích thước : 500mm(W) x 1402m(L) x 20mics(T)
 • Trọng lượng tịnh xấp xỉ: : 12.90 kgs    12,90 kg Trọng lượng gộp xấp xỉ: 14.10 kgs
 • Đóng gói: 1 cuộn / ctn

Màng căng cuộn máy(LLDPE) 3 ″ lõi 

 • Kích thước : 500mm(W) x 2020m(L) x 17mics(T)
 • Trọng lượng tịnh xấp xỉ:  15,80 kg Trọng lượng gộp xấp xỉ:  17.00 kgs
 • Đóng gói: 1 cuộn / ctn

Enquire About Product