TAY KÉO DOLLY (Dolly Handle)

TAY KÉO DOLLY (Dolly Handle)

Tay Kéo Dolly được làm bằng thép chắc chắn  là một phụ kiện tùy chọn dành cho cả Mini-Mule DollyJumbo-Mule Dolly với mục tiêu đơn giản hóa quá trình di chuyển hàng hóa lưu kho và thiết lập mô hình sắp xếp sản phẩm. Người sử dụng có thể sử dụng 2 bộ phận của sản phẩm để mở rộng phạm vi sắp xếp các hàng hóa lớn.
Phụ kiện này gồm 2 loại: 1  và 2 bộ phận, sẵn sàng phục vụ quý khách.

Kích thước tay cầm Dolly 1 bộ phận: 35”L x 5.75”W x 1.5”D

  • Trọng lượng: 3 lbs
  • Số lượng mỗi hộp: 20
  • Trọng lượng hộp: 60 lbs

Kích thước tay cầm Dolly 2 bộ phận: 35”L x 5.75”W x 1.5”D

  • Trọng lượng : 3 lbs
  • Số lượng mỗi hộp: 20
  • Trọng lượng hộp: 60 lbs

Dolly Handle Product Brochure: Download

Enquire About Product